Radio
Online
Повiдомити новину

Інформація про структуру власності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 1

Повідомлення про подання інформації про структуру власності
На виконання вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № ___ (далі – Порядок),
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
(зазначається повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)
подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2018 звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

 1. Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2018 року. (Форма №2)
 2. Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2018 року (Форма №3)
 3. Відомості про зміни у структурі власності у 2018 році (Форма №4)
 4. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2018 року (Форма №5)
 5. Відомості про осіб, які впродовж 2018 звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (Форма №6)
 6. Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
Документи подаються:
у паперовому вигляді на 10 аркушах (зазначається загальна кількість);
в електронній формі (вказується спосіб подання документів в електронній формі: на CD-диску, флеш-накопичувачі USB, електронною поштою на адресу Національної ради) у кількості (7) файлів.
Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: https://itvmg.com/property .
Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних.
Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності.

Директор
(посада уповноваженої особи)
_____________________
(підпис)
Хитров О.В.
(прізвище, ініціали)
26.03.2019
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 2

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2018 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)


з/п
Власник істотної участі Країна Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності, % Опис взаємозв’язку
пряма сукупна
1 2 3 4 5 6
1 Паладійчук Сергій Богданович Україна 76% 76% Учасник, якому належить частка 76% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
2 Недзельський Павло Тадеушович Україна 8% 8% Учасник, якому належить частка 8% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
3 Проценко Світлана Степанівна Україна 8% 8% Учасник, якому належить частка 8% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
4 Стратонов Володимир Григорович Україна 8% 8% Учасник, якому належить частка 8% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
Директор
(посада уповноваженої особи)
_____________________
(підпис)
Хитров О.В.
(прізвище, ініціали)
26.03.2019
(дата)
___________________________________
(посада, прізвище, ініціали виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 3
Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2018 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)


з/п
Пов’язана особа Країна Тип пов’язаної особи Опис взаємозв’язку особи із суб’єктом інформаційної діяльності
1 2 3 5 6
1 Паладійчук Оксана Володимирівна. Україна 4 Паладійчук Оксана Володимирівна  є дружиною Паладійчука Сергія Богдановича
2 Проценко Ігор Анатолійович Україна 4 Проценко Ігор Анатолійович є сином Проценко Світлани Степанівни
3 Недзельська Наталія Михайлівна, Україна 4 Недзельська Наталія Михайлівна є дружиною Недзельського Павла Тадеушевича
4 Хитров Олександр Вікторович Україна 2 Хитров Олександр Вікторович є директором ТОВ «ТРК Ритм»
5 Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Для Вас» Україна 5 Паладійчук Сергій Богданович є співзасновником ТОВ «ТРК «Для вас» та керівником
6 Товариство з обмеженою відповідальністю «Айплан» Україна 5 Паладійчук Сергій Богданович є співзасновником ТОВ «Айплан»
7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Максмедіа Україна» Україна 5 Стратонов Володимир Григорович є співзасновником та керівником; Недзельський Павло Тадеушович є співзасновником
Директор
(посада уповноваженої особи)
_____________________
(підпис)
Хитров О.В.
(прізвище, ініціали)
26.03.2019
(дата)
___________________________________
(посада, прізвище, ініціали виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 4
Відомості про зміни у структурі власності у 2018 звітному році
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)


з/п
Особа, щодо якої відбулась зміна Дата зміни Опис зміни Тип правочину та документ,
на підставі якого відбулась зміна
1 2 3 4 5
Директор
(посада уповноваженої особи)
_____________________
(підпис)
Хитров О.В.
(прізвище, ініціали)
26.03.2019
(дата)
___________________________________
(посада, прізвище, ініціали виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 5
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2018 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)


з/п
Кінцевий бенефіціарний власник Країна Опис взаємозв’язку
1 2 3 4
1. Паладійчук Сергій Богданович Україна Учасник, якому належить частка 76% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
2. Недзельський Павло Тадеушович Україна Учасник, якому належить частка 8% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
3. Проценко Світлана Степанівна Україна Учасник, якому належить частка 8% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
4. Стратонов Володимир Григорович Україна Учасник, якому належить частка 8% статутного капіталу суб’єкта інформаційної діяльності.
Директор
(посада уповноваженої особи)
_____________________
(підпис)
Хитров О.В.
(прізвище, ініціали)
26.03.2019
(дата)
___________________________________
(посада, прізвище, ініціали виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 6
Відомості про осіб, які впродовж 2018 звітного року надавали провайдеру програмної послуги
фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Ритм»
(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)


з/п
Особа Країна Ідентифікаційні дані Адреса Інформація про послугу фінансування
1 2 3 4 5 6
Директор
(посада уповноваженої особи)
_____________________
(підпис)
Хитров О.В.
(прізвище, ініціали)
26.03.2019
(дата)
___________________________________
(посада, прізвище, ініціали виконавця)
_______________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення відомостей про осіб,
які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)

 1. Цей додаток заповнюється і подається провайдером програмної послуги, якщо загальна сума фінансування провайдера програмної послуги, отриманого від однієї особи впродовж звітного року, становила 125 і більше мінімальних заробітних плат.
 1. У колонці 2 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;
2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;
4) щодо іноземних юридичних осіб – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

 1. У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, – всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;
2) щодо юридичних осіб – країна, в якій зареєстрована юридична особа.

 1. У колонці 4 зазначаються:

1) щодо фізичних осіб – громадян України – серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);
3) щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
4) щодо іноземних юридичних осіб – реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

 1. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.
 1. У колонці 6 зазначається інформація про послугу фінансування: правочин, реквізити договору, сума договору, строк погашення (крім безповоротної допомоги), відсоток за користування послугою фінансування (крім договорів безоплатного фінансування). Наприклад “Позика; договір від 01.01.2016; 30 млн грн; 01.01.2017; 20% річних”.

Начальник управління ліцензування                 /підпис/         Л. Запорожець

Додаток
до Порядку подання телерадіоорганізаціями
та провайдерами програмної послуги інформації
про структуру власності
(пункт 4 розділу ІІ)

Читайте також: