Radio
Online
Повiдомити новину

Рівнян запрошують на виставку «Донбас:переPROчитання образу»

Виставка є спробою подолання нав’язуваного російською

пропагандою уявлення про Донбас як про «особливий» антиукраїнський,прорадянськийрегіон.

Експозицію підготував Український інститут національної пам’яті спільно з Національним музеєм історії України. Виставка складається із 20 банерів та містить матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України,

Галузевого архіву СБУ, Державного архіву Донецької обл.

На експозиції представлені матеріали, які стосуються різних періодів історії цього краю: Скіфської держави, козацької доби, другої пол. ХIХ ст., Української

революції 1917-1921 рр.,1930-х рр., Другої світової війни, 60-70-х рр. ХХ

ст ., кінця 1980-х - поч. 1990-х рр.; подана інформація про найцікавіші

археологічні знахідки, національний склад, відомих діячів історії та

культури, природу Донбасу.

Читайте також: