Radio
Online
Повiдомити новину

Рівненська АЕС придбала новітнє лабораторне обладнання

 За словами Олександра Горковлюка, начальника служби охорони навколишнього середовища РАЕС, фахівці відповідних підрозділів підприємства ретельно та відповідально здійснюють контроль стану навколишнього середовища у зоні розташування електростанції. Стан довкілля навколо РАЕС перебуває під пильним контролем спеціалістів еколого-хімічної лабораторії, які проводять лабораторні дослідження об'єктів навколишнього середовища (поверхневі та зворотні води, вода природна підземна, ґрунти) за 54 хімічними та фізико-хімічними показниками.

Оперативний, ефективний та безперервний моніторинг за станом навколишнього середовища у зоні спостереження електростанції здійснює автоматизована система екологічного моніторингу АСКРС

 цеху радіаційної безпеки. Спеціалістами регулярно проводяться дослідження на вміст радіоактивних речовин у водоймах, атмосфері та ґрунтах.

Саме для підвищення якості моніторингу стану водного середовища і ґрунтів та вдосконалення діючих методів вимірювань, розширення кількості контрольованих показників стану навколишнього природного середовища, осучаснення аналітичного та лабораторного обладнання, було прийнято рішення модернізувати усі еколого-хімічні лабораторії українських АЕС. На Рівненську АЕС було закуплено спектрофотометри Ulab, аналізатор рідини комбінований Toledo, деіонізатор води, сучасні аналітичні ваги та атомно-абсорбційний спектрометр. Останній прилад нещодавно введений в експлуатацію та вже себе зарекомендував на найвищому рівні.

Як коментує начальник еколого-хімічної лабораторії СОНС Оксана Логунова, атомно-абсорбційна спектрометрія (ААС) – поширений нині в аналітичній хімії інструментальний метод кількісного елементного аналізу (сучасні методики дозволяють визначити майже 70 елементів періодичної системи) на атомних спектрах поглинання (абсорбції) для визначення вмісту металів в розчинах їхніх солей: в природних і стічних водах, в технологічних й інших розчинах.

Основними елементами атомно-абсорбційного спектрометра є джерело світла, атомізатори, спектральний прилад і електронна система. Визначення вмісту елемента в пробі фахівці проводять з впровадженням експериментально встановленої функціональної залежності між аналітичним сигналом і концентрацією елемента в відповідному розчині.

Придбаний рівненськими атомниками прилад американської фірми Perkin Elmer, визнаного лідера в сучасному аналітичному приладобудуванні, є передовим інструментарієм для більш якісного лабораторного моніторингу. Він повністю автоматизований, високочутливий та високоефективний. Являє собою інтуїтивно-зрозумілу систему, здатну спростити шлях від зразка до результатів, навіть для найскладніших матриць. Відтак, як зазначає Оксана Логунова, якість лабораторних досліджень, завдяки новому спектрометру, значно підвищилась.

Фахівці додають, що результати їхньої роботи у режимі онлайн на офіційному веб-сайті РАЕС є у вільному доступі. Також можна переглядати показники рівня радіаційного фону у зоні спостереження електростанції. Дані щодо стану навколишнього середовища як на промисловому майданчику, так і в 30-кілометровій зоні спостереження електростанції є відкритими.

Підсумки систематичного та багаторічного радіаційного та хімічного моніторингу свідчать про відсутність негативного впливу Рівненської АЕС на довкілля та на здоров’я населення. Тож екологи підприємства запевняють, що РАЕС є екологічно та соціально відповідальним підприємством, яке провадить свою діяльність виключно в межах встановлених законодавством норм.

За матеріалами Вікторії Шейкіної, кореспондента прес-центру РАЕС.

Читайте також: