Radio
Online
Повiдомити новину

Чи відповідає хімічний склад річки Стир екологічним нормам?

У лютому 2020 року хімічний склад вод річки Стир в регіоні розташування електростанції відповідав екологічним нормам, що підтвердили результати аналізів еколого-хімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища РАЕС. Про це повідомляє офіційний сайт РАЕС Середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів промислового майданчика РАЕС у річку Стир, за період з 1 по 29 лютого 2020 року становили:

Показник Факт Допустимі концентрації
Мінералізація, мг/дм3 564,8 ≤ 1000,0
Завислі речовини, мг/дм3 11,88 ≤ 15,00
Водневий показник (рН), од. рН 8,68 6,5 ÷ 9,0
Нафтопродукти, мг/дм3 0,046 ≤ 0,32
Кисень розчинений (О2), мг/дм3 10,2 ≥ 4,0
У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для РАЕС Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА в «Дозволі на спеціальне водокористування УКР №1/Рвн». Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду, за контрольованим хіміко-фізичним складом та концентраціями залишається незмінною. Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика Рівненської АЕС не призводять до погіршення екологічного стану р. Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

Читайте також: